מזל טוב

לאלה ואסף שלומי
ולכל המשפחה

להולדת הבת
אחות ליואב

בית גונן