מזל טוב

לאיילת ואבישי לב
לזומה ויורם ולכל המשפחה

להולדת הבן-הנכד
אח לעומר אפרת ונועה

בית גונן