מזכירות טכנית

צור קשר

מזכירה טכנית: אפרת שינברג

טלפון: 04-6955111
פקס: 04-6955277
דוא"ל: mazkirut@kgonen.org.il

שעות קבלת קהל

ימים א' – ה': 09:00 עד 14:00

מתן שירות עבור:

 • מנהלים ובעלי תפקידים, ועדות ו"מוסדות" הקיבוץ.
 • ענפי שירות.
 • יזמויות וענפים עסקיים.
 • כלל הציבור – קהילת גונן.
 • מועצה אזורית וגורמי חוץ נוספים.

 

מתפקידי המזכירות הטכנית:

 • מרכז, מוקד מידע, "כתובת": לבעלי תפקידים ולציבור.
 • שירותי דואר: טיפול בדואר יוצא, חלוקת דואר פנימי וחיצוני.
 • "מודיעין אוכלוסייה", עדכון ותחזוקת מאגרי נתונים.
 • דו"חות תקופתיים: דו"ח אוכלוסייה, דו"ח אכלוס דירות מגורים וכיו"ב.
 • הפצת מידע לציבור.
 • אישורים: הפקת אישורי תושבות ואישורים נוספים.
 • שירותי משרד למנהלים ולבעלי תפקידים.