שלום לכולם

 

ביום רביעי הקרוב, 21.10 , החל מארבע בבוקר תתבצע לכידה של חתולים לצורך עיקור/סירוס.

לאחר 24 שעות, החתולים יוחזרו למקומות שמהם נלקחו.

עיקר הלכידה תתבצע  בנופי גונן  באזור הבקתות, באזור החדרים ובאזור הנה"ח.

נא להשאיר בשעות הבוקר המוקדמות חתולים ביתיים באזור זה בבתים

ובנוסף יש לסמנם עם רצועה/סרט.

 

יעלי

058-7793341