שלום רב,

בעקבות תלונות רבות של חברים על עקיצות יתושים באופן חריג, נעשה סיור של המועצה והמשרד להגנת הסביבה לאיתור מקורות המפגע בקיבוצים.

הממצאים מראים כי עיקר המפגע מגיע מהגינות של החברים / תושבים ורובו ככולו נמצא בגינות הפרטיות.

(צלוחיות עציצים, אדניות, ומים עומדים בכלים שונים ומשונים בגינות)

נבקש מכלל הציבור לבדוק כל אחד בחצרו וטיפה מעבר על כל מקווה מים גם הקטן ביותר ולדאוג לרוקנו לפחות אחת לשלושה ימים.

מצורף דף הנחיות שנכון שיגיע לכל בית.

תודה וערבים נעימים!

 

יהלי מלול

ב/ מוטי שי

מנהל תברואה