הנחיות לפעולות מניעה וטיפול במפגע יתושים ובמחלות הנגרמות כתוצאה מעקיצות היתושים כגון – קדחת הנילוס, זיקה ועוד.

על מנת לייעל את המאבק בנגע זה אנו זקוקים לעזרתכם התושבים. משפחת היתושיים מיוצגת בארץ על ידי מספר סוגים, ובכל סוג (פרט לאחד) מספר מינים. הדרגות הצעירות של היתושים נמצאות במים, בעוד שהבוגרים חיים מחוץ למים.

הנחיות לתושבים למניעת דגירת יתושים

–    ריקון מים של כלים בחצר: אדניות, עציצים, דליים, חביות, צמיגים ועוד.

–    פתיחת סתימות במרזבים.

–    למנוע ולתקן נזילות מים בחצר, בגינה ובביוב.

–    למנוע שלוליות עקב השקיית יתר בגינה ובשטח חקלאי.

–    לנקז שלוליות בחצר ובגגות הבתים.

–    לדווח לרשות על מצבורי מים בסמוך לישוב.

–    לבדוק מרתפים ומקלטים. במידה והוצפו במים יש לדווח למחלקת תברואה.

–    יש לדווח למועצה על נזילות / זרימה של מים או שפכים בשטח.

אין מים – אין דגירת יתושים

בעזרתכם נפחית את מטרד היתושים והתפתחות מחלת קדחת הנילוס ומחלת הזיקה. אנו ממליצים:

א.    להתקין רשתות בחלונות הבתים.

ב.    בלינה מחוץ לישוב, בעיקר בשטח פתוח, יש להשתמש בתכשירים דוחי יתושים המורשים ע"י המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות (סנו די, אלטוש ועוד).

חיה סנדלר

מזכירה

תברואה