שלום רב,

רצ"ב פרסום מלגות מועצה.

שימו לב ♥ לחיצה על המודעה תביא אתכם לקישור למלגה באתר האינטרנט של המועצה,

יש להיכנס לקישור להוריד את טופס מילוי הבקשה להדפיס ולמלא עפ"י ההנחיות.

ב-ה-צ-ל-ח-ה

דנה מורן-רביד

מנהלת מרכז צעירים גליל עליון

אגף יישובים