"בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתימון"

יום הכיפורים תשע"ו

 • תפילת מנחה לפני יום כיפור בשעה 16:15;
 • ארוחה מפסקת לצמים, בשעה 17:00;
 • הדלקת נרות ותחילת הצום, בשעה 18:15;
 • תפילת "כל נדרי", בשעה 18:15;
 • שיחה עם הרב צוקרמן בערב יום כיפור, לאחר סיום תפילת "כל נדרי";
 • שיעור בוקר ביום כיפור עם הרב צוקרמן, בשעה 07:15;
 • תפילת שחרית ביום כיפור, בשעה 08:15;
 • "אזכרת נשמות", בשעה 11:45, לערך;
 • תפילת מנחה, בשעה 15:30;
 • תחילת תפילת "נעילה" לקראת סיום יום כיפור, בשעה 17:15;
 • סיום תפילת "נעילה" וצום יום כיפור בשעה 19:10, לערך;

 

כל התפילות יתקיימו השנה בבית הכנסת באולם "ברוש" ב"נופי גונן".

כולם מוזמנים.

                                                                                  גמר חתימה טובה וצום קל.