שלום,

עפ"י הנחיות היחידה לאיכות הסביבה במועצה האזורית, ובעקבות שיחה בינם לבין הממונה מטעם חברת הביטוח על ביצוע כל הנדרש, כולל טיפול במפגעי אסבסט, להלן ההנחיות והמידע העדכני.

  1. מהנדסים ומומחים מטעם חברת הביטוח עוסקים כבר היום בטיפול דחוף בעקבות השריפה, ובדגש על מפגעי האסבסט.
  2. אין להיכנס למבנה חדר-האוכל ואף לא להסתובב בקרבת אזור חדר האוכל, וזאת עד קבלת אישור מתאים מטעם הרשויות המוסמכות.
  3. שכנים המתגוררים ברדיוס של 50 מטר מחדר-האוכל, צריכים לדאוג לסגירת פתחי המבנים (חלונות, דלתות, מזגנים) וכן להימנע משהיה ממושכת מחוץ לביתם, עד סיום הטיפול במפגע.
  4. חל איסור על הוצאת ציוד, חפצים ופסולת מאזור המפגע.
  5. נמשיך לפעול עפ"י ההנחיות וההוראות של הגופים המוסמכים לכך.

 

בברכה,

חביב נח     דוד כרוסט