ביום שלישי 16.5.17 בשעה 16:00

יגיע הווטרינר ד"ר רון ישראלי לגונן למתן חיסון כנגד כלבת לכל בעלי החיים.

תצא הודעה על המקום בו יבוצעו החיסונים.