לידיעת חברי קיבוץ גונן

ביום שלישי 18.8.15 בשעה 16.00

יגיע הווטרינר ד"ר רון ישראלי לישוב/לקיבוץ למתן חיסון כנגד כלבת לכל בעלי החיים.

החיסון יינתן במקום הקבוע מחוץ לכניסה העליונה של מבנה חדר-האוכל (ליד התצפית).

להלן הסכומים המעודכנים:

מעמד בעל החיים אגרת סימון מחיר חיסון אגרת רישיון סה"כ בש"ח
כלב/ה לא מעוקר/ת לא מסומן/תללא פטור 74 29 344 447
כלב/ה מעוקר/ת לא מסומן/ת 74 15 39 128
כלב/ה לא מעוקר/ת מסומן/תללא פטור 0 29 344 373
כלב/ה מעוקר/ת מסומן/ת 0 15 39 54
כלב/ה לא מסורס/מעוקרת עם פטור 0 29 39 68
חתול/ה לא מעוקר/ת 0 29 0 29
חתולה/ה מעוקר/ת 0 15 0 15

סיבות לפטור מאגרת כלבת מוגדלת:

  1. הכלב בן פחות מ – 8 חודשים או מבוגר מ- 9 שנים.
  2. הכלב אינו יכול לעמוד בניתוח עיקור/סירוס בשל מצבו הבריאותי- בכפוף לאישור הרופא הוטרינר המטפל.
  3. הכלב גזעי – בכפוף לתעודות רשמיות של התאחדות ישראלית לכלבנות (ה.י.ל.).

בדבר בירורים ניתן לפנות טלפונית למשרד  – 6818053 , 6818026 .

נא לדייק.

                                                               השירותים הווטרינריים