לידידיי הספרייה שלום.

 

ביום א', 18/10/2015, תשוב הספרייה לפעילות

בין השעות 16:00 עד 18:00.

 

להזכירכם, שעות פעילות הספרייה:

ימים א', ג', ה' בין 16:00 -18:00.

 

בברכה,

דליה הספרנית