הפעלת צעדים ארגוניים בועדות לתכנון ובניה 13.12.2015-לשר משה כחלון-חתום