הנהלת-הקיבוץ

חברי מנהלת קיבוץ גונן

שמעון שקדמנהל כספים

טלפון : 6955197
פקס : 6950901
מייל : ShimonS@kgonen.org.il

רועי שרוןיו``ר קיבוץ

יוחאי וולפיןמנהל קהילה

טלפון : 6955310
פקס : 6950901
מייל : Kehila@kgonen.org.il

איתן כליפהמנהל עסקי

טלפון : 6955186
פקס : 6950901
מייל : Manager@kgonen.org.il

יעל לוירבש``צ

נייד : 052-954-0032
מייל : yaalgonen@gmail.com

אפרת שינברגמזכירה טכנית

טלפון : 6955111
פקס : 6955277
מייל : Mazkirut@kgonen.org.il

נעמי קנאימנהלת חשבונות

טלפון : 6955311
פקס : 6950901
מייל : NeomiK@kgonen.org.il

יעל רוטמנהלת חשבונות

טלפון : 6955212
פקס : 6950901
מייל : YaelR@kgonen.org.il