לתשומת לב הציבור בגונן (ואורחיו):

החנייה ליד המרפאה נועדה לשימוש רכב חירום ולצוות המרפאה בלבד.

אין להחנות כלי רכב בחנייה זו, בשום זמן (גם אם היא פנויה).

בתודה,

צוות המרפאה.