המומים,כואבים ואבלים על פטירתו של חברינו אמנון מנקי ז"ל.
משתתפים בצערם העמוק של לאור ,אריאל וכל המשפחה.
 
בית גונן.
 
ההלוויה תצא ביום חמישי, כ"ח אדר ב' 7.4.2016 בשעה 15:00 מרחבת מועדון בית רזי לבית העלמין בקיבוץ גונן.