שלום,

הציבור מתבקש לא להחנות כלי רכב, בכל זמן, בחצר המטבח.

כמו כן, אין לחנות ולחסום את הגישה אל החצר והרמפה.

חניית כלי רכב בחצר המטבח מפריעה מאוד לפריקת סחורה, לפינוי אשפה,

ובאופן כללי להתנהלות תקינה של העבודה השוטפת.

 

תודה על שיתוף הפעולה.