דרוש/ה

ממלא מקום מדריך/ה מוגנות
בבתי הספר היסודיים בגליל העליון

פרופיל התפקיד
מדריך המוגנות הוא איש מקצוע בתחומי מניעת אלימות, איתור וזיהוי מצבי מצוקה וזיהוי יכולות
חברתיות. פרופיל התפקיד בכל בי"ס נבנה יחד עם מנהל/ת תכנית' עיר ללא אלימות,' מנהל/ת אגף חינוך
ומנהל/ת בית הספר .
המדריך מהווה חלק אינטגראלי מצוות ביה"ס ( אך אינו שייך לסגל ביה"ס או לסגל המורים)
הגדרת התפקיד:
 מניעת: שוטטות, נשירה סמויה, אלימות ועבריינות תוך שיתוף פעולה עם גורמים שונים בביה"ס
ובקהילה.
 יצירת קשר בלתי פורמאלי עם התלמידים ואוזן קשבת.
 עבודה שוטפת מול גורמי הקהילה והאכיפה, לרבות תחנת המשטרה, ע"פ שיקול דעת ושיתופי הפעולה
הנדרשים.
 הפגנת התנגדות נחרצת לכל אירוע אלים מבלי לגרום להסלמה, על מנת לאפשר חזרה של התלמיד
למעגל ההצלחה.

תנאי הסף:
 עבר ללא דופי וללא רישום פלילי.
 היכרות עם מערכת החינוך ועם החינוך הבלתי פורמאלי.
 ידע בהתמודדות עם אלימות ומצבי סיכון נוספים אצל בני נוער (התאבדויות ,חומרים מסוכנים ,מיניות
יתרה)…
 ניסיון בהדרכה של בני נוער ו/או ניסיון פיקודי מהצבא.
 עדיפות לבעלי השכלה בתחום מדעי החברה / מדעי ההתנהגות/ חינוך / קרימינולוגיה
כפיפות ארגונית של מדריך המוגנות היא למנהל/ת בית הספר , הדרכה וכפיפות מקצועית למנהל/ת תכנית
'עיר ללא אלימות' במועצה האזורית הגליל העליון
אחוז משרה:%80
משך העסקה הינו ל-6 חודשים , החל מינואר 2019
יש להגיש קורות חיים לדוא"ל il.org.elion-galil@jobs – עד תאריך 18.12.15( בציון
שם התפקיד – חובה(
העובד יעבוד כעובד ביחידה – "עיר ללא אלימות" של המועצה האזורית הגליל העליון.