שלום,

מצורף בזאת דו"ח דיגום איכות מי שתייה.

* יצוין כי הבדיקה נעשתה באורח פרטי ע"י ערן מורד

 

התוצאות כפי שניתן לראות בדוח דיגום איכות מי שתייה – סימוכין – 1917031502 הן שהמים בגונן עומדים בתקן ומעבר לכך,

התוצאות אפילו הפתיעו את המעבדה שכן אלו תוצאות מהטובות שנראו בארץ.