שלום לכולם

 

בציבור יש הרבה תגובות לגבי עלות מנויי הבריכה.

שלוש התייחסויות:

  1. אין כסף! כאשר אנו מנסים החליט על סדרי עדיפויות ואולי נאלץ לייבש דשאים, סבסוד בריכה הוא מותרות שאין ביכולתנו לממן (כאשר מנסים להקטין גרעון צפוי של מעל 900 אלף ש"ח בשנת 2016)..
  2. צדק! בחנו שוב ושוב את המודל שמוצג מול אפשרויות אחרות ומידת הביורוקרטיה הדרושה לביצוע וזהו הרע במיעוטו, אין אפשרות לצדק מוחלט ומתן פתרון לכל מקרה.
  3. עלות המנוי! אחוז ההשתתפות היה אמור להיות 25% ובפועל הוא קרוב ל-20%, רצוי גם להשוות מול בריכות שחיה שכנות.

בקשה אחת בנושא עלות מנוי אל תערבו את נופי גונן.  מאז העברת הבריכה לתפעול של נופי גונן  יש השתתפות של הקבוץ או האגודה הקהילתית בעלות האחזקה ולצערנו העלות עלתה בצורה משמעותית.

גם ההחלטות הטכניות לגבי כללי השמוש במנוי התקבלו אמנם לאחר התייעצות שכללה את נופי גונן (שאמורה להתמודד עם הביצוע)  אך המחליטים היו המנהלים של גונן.

יהודה

 

קובץ מצורף: בריכת גונן