בקר בהר. צילום: יניב לוי
בקר גונן

מנהל הענף
נדב בר

ענף הבקר לבשר הוא מענפי המשק הראשונים בגונן. כבר ב-1954 רעו החברים הצעירים את הבקר בשטחים שנשקו לגבול הסורי. הקרבה גבתה מחיר יקר ברכוש (גניבת פרות) ובנפש, כשאחד הבוקרים נורה למוות מן המארב. אחרי 1967 התרחב המרעה אל הגולן – תשתיות הוקמו, דרכים נפרצו, שטחים ושדות מוקשים גודרו.

כיום מונה העדר כ-1000 אמהות מגזעי שרולה, סימנטל ואנגוס, המתאפיינים באיכות ובתפוקת בשר גבוהים, כשהמטרה היא להגיע ל-1,200 פרות ולהתבסס כאחד מענפי המשק הרווחיים והמובילים.

חיי הבוקר בגונן אינם רק רכיבות רומנטיות מול השקיעה. בנוסף למאבקם בגניבות הבקר ובטריפות הזאבים, מסייעים הבוקרים בכיבוי שריפות הנגרמות מירי הצבא ומרשלנות מטיילים, בשמירה על השטח ובמניעת פלישות והשתלטות על קרקעות מדינה.