שלום לכולם

במכתב שפרסמנו בחודש אוגוסט הודענו על התחלת גביית ארנונה יישובית.

במכתב הוסבר כי המנגנון לגביית ארנונה יישובית יהיה: סכום הארנונה היישובית הנגבה בפועל יקוזז ממיסי הקהילה.

לדוגמא בית של 100 מ"ר:

100 מ"ר (שטח הבית) *  10.44 (הארנונה היישובית) = 1044 ₪ שנתי.

בחיוב הארנונה החודשי תתווסף שורה נוספת שתציין את הגביה החודשית הנוספת מכל משפחה.

בבית של 100 מ"ר התשלום השנתי של 1044 ₪ מחולק ב-12 חודשים שזה שווה ל- 87 ₪ .

בכרטיס החיוב האישי, שמופק  ע"י הנה"ח בגונן, תתווסף שורת זיכוי ארנונה יישובית.

משפחה בבית של 100 מ"ר תזוכה בסך 87 ₪.

מאחר שכל אחד מכם בחר הסדר שונה לתשלום הארנונה (כרטיס אשראי, הוראת קבע וכ"ו), התשלום בפועל מבוצע בתאריכים שונים בהתאם להסדר האישי.

כדי לייצר מועד קבוע משותף לכל חברי גונן, זיכוי הארנונה היישובית, יהיה בגין החודש הקודם בחודש שאחריו החל מתשלום חודש אוגוסט, כלומר הזיכוי בגין חודש אוגוסט יופיע בדף הוצאות אישיות של חודש ספטמבר וכך הלאה.

שימו לב – הזיכוי בגין תשלום אנונה יישובית של חודש אוגוסט יופיע בדף הוצאות אישיות של חודש ספטמבר, לכן דף ההוצאות האישות שחולק היום בתאים, לא כלל את הזיכוי.

בברכה

יעל אתר פלד – מנהלת קהילה