הנושא הנבחר: "ישראל היפה" כל מה שהוא ישראלי: מאכלים, פוליטיקאים, אתרים, מפורסמים, תכניות ילדים… תהיו יצירתיים…
יום שישי 25/03 שעה 22:00 בחדר האוכל. כניסה: 40 ש"ח למקומיים (גוננים בהווה ובעבר) , אורחים (שאין להם קשר לגונן) 100 ש"ח…
די.גי'  רפאל המחשמל (רפי שטקלר) ממתין שתשלחו לו בקשות מוסיקליות, מי שמעוניין להשפיע שיזדרז וישלח לרפי קישורים , "שאזם" וכו'…
הזמנות יחולקו לכם באופן אישי בסמוך לאירוע….