ביום ב' 7/12 ב-17:00 בחדר האוכל:

סדנה להכנת חנוכיות מחומרים ממוחזרים בהנחיית רותם.