משלוח מנות קיבוצי יוצא לדרך!

"כי אין, אין, אין חגיגת פורים- בלי משלוח מנות"

יום שישי ה-25/3/16

מוכרז כיום מתוק, בו נחלק משלוחי מנות בין איש לרעהו.

מהרו להירשם, על לוחות המודעות, או במייל (לתרבות)

ולקיים את אחת המצוות החשובות ביותר של חג פורים!

בין הנרשמים נערוך הגרלה "מי משמח את מי"

ופתקים יחולקו בתאי הדואר לקראת חג פורים.

בברכת חג פורים שמח ומבדח

קבוצת "נטו-נט גונן"