26/11/15

בחודשיים האחרונים אובחנו בגליל שישה מיקרי כלבת בפרות ובכלבים משוטטים ואף בכלבים שאומצו.

 

מחלת הכלבת הינה מחלה וירלית קטלנית שאין לה מרפא, יכולים לחלות בה בעלי חיים בעלי דם חם ביניהם כלבים וחתולים. המחלה עוברת לבני אדם במגע עם רוק מחיה נגועה.

 

בשל הסכנה שמחלת הכלבת תמשיך ותתפרץ בכל אזורנו ועל פי פקודת הכלבת והחוק להסדרת הפיקוח על כלבים והתקנות הנלוות יש לפעול על פי המפורט בהמשך:

 1. חובת חיסון  הכלבים כנגד הכלבת והוצאת רישיון להחזקתם בכל שנה. כל כלב חייב סימון באמצעות שבב אלקטרוני.
 2. רצוי ביותר לחסן חתולים הנמצאים בבית והיוצאים החוצה ובעיקר חתולים המטופלים, אבל נמצאים מחוץ לבית.
 3. יש להחזיק את הכלבים במשך כל היום באחת מהדרכים הבאות: בתוך הבית, מחוץ לבית קשורים או משוחררים בחצר הבית  כך שאינם יכולים לצאת ממנה באופן עצמאי. יש לצאת איתם לטיול כשהם מובלים ברצועה שאורכה אינו עולה על  5 מטר לכלבים רגילים ו – 2 מטר לכלבים מגזע מסוכן המוגדרים ככאלו על פי החוק. כלב מגזע מסוכן יצא לטיול כשהוא מובל על ידי בוגר בן 18 שנה ומעלה ולפיו רסן.

המועצות האזוריות מתוקף תפקידן תחלנה באכיפת החוקים הקשורים בהחזקת כלבים ומניעת מחלת הכלבת:

 1. צילום ו/או תפיסת כלבים שיימצאו ברשות הרבים כשהם אינם מובלים ברצועה והובלתם לכלביה.  בעליהם יקנסו ויישאו בהוצאת התפיסה, ההובלה וההסגר.
 2. בדיקת מצב החיסון כנגד מחלת הכלבת של כל הכלבים המוחזקים על ידי תושבי המועצה, והטלת קנס ואף ביטול הרישיון להחזקת כלב לאלו שאינם ממלאים את דרישת החוק.

בכל מפגע הקשור לחוקים אלו ומפגש עם כלבים משוטטים וחיות בר המתנהגות באופן חשוד יש להתקשר למוקד המועצה.

 1. כלבים מסוכנים

גזעי הכלבים המוגדרים מסוכנים הם הכלבים המובאים ברשימה המוזכרת מטה וכלבים מוכלאים עם גזעים אלו, שדפוסי התנהגותם דומים לכלבים אלו, ועליהם להיות מסורסים או מעוקרים:

 1. אמריקן סטאפורדשייר בול טרייר (אמסטאף).
 2. בול טרייר.
 3. דוגה ארגנטינאי.
 4. טוסה יפני.
 5. סטפורדשייר בול טרייר (סטאף אנגלי).
 6. פיט בול טרייר.
 7. פילה ברזילאי.
 8. רוטווילר.

 

כל אדם שאינו ממלא את הוראות החוק עובר עברה פלילית וצפוי לקנסות גבוהים ואף מאסר ממושך.

 

אדם שננשך על ידי כלב, חתול  או בעל חיים חשוד אחר, ישטוף מיד את פצעו במים וסבון מספר פעמים, יחטאו יפנה למרפאה קרובה או חדר מיון במידה והפציעה מצריכה זאת, ויתקשר ללשכת הבריאות בצפת  04-6994257 .

אחזקת כלב אינה מטלה פשוטה שניתן להקל בה ראש.

             

                                                                              ד"ר רון ישראלי                                                          

                                                             רופא וטרינר שותפות וטרינרית גליל