הנהלת-הקיבוץ

חברי מנהלת קיבוץ גונן

שמעון שקדמנהל כספים

טלפון : 6955197
פקס : 6950901
מייל : ShimonS@kgonen.org.il

איציק כהנאמזכיר קיבוץ

נייד : 050-560-2827
פקס : 6950901
מייל : yor@shamir.biz

נטלי חןמנהלת קהילה

נייד : 052-331-3766
טלפון : 6955310
פקס : 6950901
מייל : Kehila@kgonen.org.il

יהודה קינימנהל עסקי

נייד : 050-596-2472
טלפון : 6955186
פקס : 6950901
מייל : YehudaK@kgonen.org.il

יעל לוירבש``צ

נייד : 052-954-0032
מייל : yaalgonen@gmail.com

לָאוֹר מנקי-שחרמזכירה טכנית

טלפון : 6955111
פקס : 6955277
מייל : Mazkirut@kgonen.org.il

נעמי קנאימנהלת חשבונות

טלפון : 6955311
פקס : 6950901
מייל : NeomiK@kgonen.org.il

יעל רוטמנהלת חשבונות

טלפון : 6955212
פקס : 6950901
מייל : YaelR@kgonen.org.il